Category Archives: Проекти

Възможност за сформиране на следните групи по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ Учебна 2024-2025 година

Модул 1. Изкуства

I групa – Съвременен танц  за ученици от прогимназиален етап – V – VII клас/ Необходим специалист/ специалност - не

II групa – Танцово изкуство/ Танцов фолклор, стилизирани сценични форми на български народни танци/...

Read more

Радини вълнения в СУ „П.Р.Славейков”

Урок по родолюбие изнесоха учениците от шести „д” клас в СУ „Петко Рачов Славейков”, представяйки драматизация по „Радини вълнения" от романа на Иван Вазов „Под игото”. Постановката е по повод Националния празник и по случай 140 години от Освобождението на България. Под ръководството на своя преподавател по български език и литература, и класен ръководител – Марияна...
Read more

Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

СУ „П. Р. Славейков“ бе избрано за пилотно училище за апробиране на модела за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище по проект на МОН „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. През учебната 2016/2017 година бяха обхванати ученици от първи до дванадесети клас и се проведоха занятия в 12 пилотни паралелки, съгласно календарния план...
Read more

Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

В СУ „Петко Рачов Славейков“ продължават занятията в пилотните паралелки, съгласно календарния план за работата на училищния екип по апробиране на Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование ”. В поредица от срещи, разговори и дискусии през януари, февруари и март, учениците разкриваха своите желания, способности и цели, обмисляха и планираха своя кариерен път,...
Read more

ПРОЕКТ “СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

СУ „П. Р. Славейков“ е избрано за пилотно училище за апробиране на модела за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище по проект на МОН „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. През учебната 2016/2017 година са обхванати ученици от първи до дванадесети клас. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на...
Read more

Проект “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

СУ „Петко Рачов Славейков“ е избрано за пилотно училище по проекта Средно училище „Петко Рачов Славейков” бе избрано за пилотно училище по проекта „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, чието продължение стартира от 11.01.2016 г. В училището ни е изграден клуб „Кариера“, изработен е план за дейностите за периода на проекта....
Read more

Клуб „Млад еколог”

Клуб „Млад еколог”

На 19 април, 2014 г. учениците от Клубове „Млад еколог” при втори „А” и втори „Б” кл.   с  ръководители Е. Радева  и  М. Илиева  организираха екскурзия до Двореца и Ботаническата градина в гр. Балчик – една от...
Read more

ПРОЕКТ

„Създаване на иновативна учебно-творческа среда чрез модернизация на съществуващата  материално-техническа база”

 

Проектът осъществява дългогодишната мечта на училището  за ремонт на съществуващата заседателна зала и превръщането й в съвременно мултифункционално пространство. Обновената зала  разполага с 80 места, 30 от които мобилни и ще представлява еталон за подобни помещения в Област Добрич....

Read more

Клуб „Изготвяне на презентации и клипчета”

Ние сме въодушевени от постигнатото. Надяваме се да запалим и Вас! Участниците в клуба насочиха усилията си за създаване на интерактивни презентации. Използвайки възможностите на  езика за програмиране Visual Basic изготвиха интерактивни презентации при които ходът на презентацията се определя от потребителя. Подобни разработки правят процеса...
Read more

Клуб ”Работа с Photoshop”

През учебната 2011/2012 г. по проект ”УСПЕХ” в училище ”П. Р. Славейков” бе сформиран и работи клуб ”Работа с Photoshop”. В него се включиха ученици от 5 клас, чието желание бе да се запознаят с възможностите за работа с програмата Photoshop. С интерес усвояваха основните инструменти...
Read more

Клуб „ Успешно поведение на младата дама и младия господин”

Работата на клуба е да подготвя младите дами и младите господа за етично и естетично поведение в тяхното ежедневие – как да общуват, как да дебатират, как да поздравяват, как да се обръщат един към друг. Проведоха се практически занятия – как да се храним и...
Read more

Ателие „Творчеството на боичките”

  Първокласниците от ателие „Творчеството на боичките” с ръководител Наталия Георгиева проявиха завидно творческо въображение и естетически вкус. През цялото време с интерес усвояваха различни техники и ги прилагаха в своята изобразителна дейност. Чрез отпечатване сътвориха чудесни пеперуди, с използване на различни материали и техники, изобразиха...
Read more

Клуб „ Приказен свят”

 

                Клуб

 „ Приказен свят”

   Учениците от ІV А клас активно се включиха в дейността на клуб „Приказен свят”. С голямо желание и интерес обсъждахме любими народни и авторови приказки. Децата илюстрираха отделни моменти от тях, обсъждахме подходящи декори и рисуваха модели на ...
Read more

Проекти

СОУ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” – ГРАД ДОБРИЧ

ПРОЕКТИ

[table id=3 /] 

 

...
Read more