ОП – Доставка на познавателни книжки 2021-2022

„Доставка на познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците от I,II,III,IV,VI и VII клас на СУ „Петко Р. Славейков“ за учебната 2021/2022 година“ - Профил на купувача към агенцията за обществени поръчки:

https://app.eop.bg/buyer/25610

Comments are closed.