Monthly Archives: юни 2013

ИЗЯВЕНИ СЛАВЕЙКОВЦИ учебна 2012 – 2013 г.

ИЗЯВЕНИ СЛАВЕЙКОВЦИ учебна 2012 – 2013 г.

  1. Златина Пламенова Пеева - ХІІа
  • за отличен успех и за активен принос в издигане авторитета на СОУ "Петко Р.Славейков"
            Преподавател: С.Стойчева 2. Младен Красимиров Димитров - ХІІа
  • за отличен успех и за активен принос в издигане авторитета на СОУ "Петко Р.Славейков"
Преподавател: С.Стойчева 3. Бюрхан Беятин Керим - ХІІа
  • за отличен успех и...
Read more