Monthly Archives: юли 2017

Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

СУ „П. Р. Славейков“ бе избрано за пилотно училище за апробиране на модела за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище по проект на МОН „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. През учебната 2016/2017 година бяха обхванати ученици от първи до дванадесети клас и се проведоха занятия в 12 пилотни паралелки, съгласно календарния план...
Read more