Category Archives: прием в осми клас

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2023 г. – 07.07.2023 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на...

Read more