ОП- ДОСТАВКА НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ

„ДОСТАВКА НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II, III, IV, V И VI КЛАС НА СУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ - ДОБРИЧ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА“

Документация за участие

ОБРАЗЦИ

ПОКАНИ

АОП