Monthly Archives: юни 2012

Клубове „ Театрално майсторство”

Клубовете по театрално майсторство по проект „Успех” при СОУ „П. Р. Славейков” град Добрич представиха своите продукти приказката „Щастливият принц” на Оскар Уайлд и приказката „Бедният крал” пред ученици, учители и родители. Целта на работата по този проект е да се развият театралните и комуникативни способности...
Read more

Клуб „Пътешественик”

Участниците в клуб „Пътешественик” бяха ученици от шести клас. Дейността на клуба се състоеше във виртуална разходка около света. Бяха обходени известни места като се спряхме на характерните им обекти. Акцентирахме  на космополитните градове и столици, като за техните забележителности информацията им беше поднесена на...
Read more

Клуб „Изготвяне на презентации и клипчета”

Ние сме въодушевени от постигнатото. Надяваме се да запалим и Вас! Участниците в клуба насочиха усилията си за създаване на интерактивни презентации. Използвайки възможностите на  езика за програмиране Visual Basic изготвиха интерактивни презентации при които ходът на презентацията се определя от потребителя. Подобни разработки правят процеса...
Read more

Клуб ”Работа с Photoshop”

През учебната 2011/2012 г. по проект ”УСПЕХ” в училище ”П. Р. Славейков” бе сформиран и работи клуб ”Работа с Photoshop”. В него се включиха ученици от 5 клас, чието желание бе да се запознаят с възможностите за работа с програмата Photoshop. С интерес усвояваха основните инструменти...
Read more

Ателие „Пластични изкуства”

В ателието учениците са разпределени в работни групи, които разбработиха определи задачи. Моделираха с ръчна хартия макети на стари възрожденски къщи. Рисуваха върху стъклени чаши декоративни композиции, като елементите бяха вземати от природата и народното творчество. Пирографирахме дървени предмети, които могат да се използват в...
Read more

Клуб „ Успешно поведение на младата дама и младия господин”

Работата на клуба е да подготвя младите дами и младите господа за етично и естетично поведение в тяхното ежедневие – как да общуват, как да дебатират, как да поздравяват, как да се обръщат един към друг. Проведоха се практически занятия – как да се храним и...
Read more

Ателие „Творчеството на боичките”

  Първокласниците от ателие „Творчеството на боичките” с ръководител Наталия Георгиева проявиха завидно творческо въображение и естетически вкус. През цялото време с интерес усвояваха различни техники и ги прилагаха в своята изобразителна дейност. Чрез отпечатване сътвориха чудесни пеперуди, с използване на различни материали и техники, изобразиха...
Read more

Секция „Приказен свят” – 2 клас

Секция „Приказен свят” при втори „Б” клас стартира  началото на м. февруари с 13 ученика. Работихме по предварително одобрен план – график. Децата с интерес участваха във всички дейности на секцията. Внимателно четоха, слушаха, гледаха и преразказваха приказки. С желание  рисуваха  илюстрации към тях. Посетихме комплекса...
Read more

Секция „ Зелени алтернативи „

През месец февруари по проект „Успех” в нашето училище започна дейността си секция „ Зелени алтернативи „ , в която с голямо желание и активност  участваха ученици от 5 „г” клас. Тематичното направление за работа в секцията бе подчинено на идеята децата да обогатят знанията...
Read more

Секция „Тенис на маса”

Секцията започна да функционира в началото на м.февруари 2012 г.  Обикновено занятията протичат по един и същи начин -  започваме с общофизически и специални упражнения за вработване на организма, следват няколко игри за внимание, ловкост, бързина и точност: „Въртележка”, „Ти излизаш”, „Точен удар”. Тренировката продължава с...
Read more

Секция „Приказен свят”

 

 

 

 

    Секция „Приказен свят”    стартира в началото на месец февруари. Участват дванадесет ученици от първи  „ж” клас. Малките ученици слушаха, четоха и гледаха приказки, оцветяваха комикси, рисуваха любими приказни герои и случки с...

Read more

Ателие “Арт – изкуство”

Ателие  ”Арт - изкуство”, с ръководители Я. Колева и Я. Господинова, стартира своята дейност през месец февруари 2011г. Ученици от І„А”и І „В”кл. заявиха своето желание за  участие.  Ателието работи по предварително одобрен план-график от разнообразни по тематика и творчески решения теми, характеризиращи се по...
Read more

Клуб „ Приказен свят”

 

                Клуб

 „ Приказен свят”

   Учениците от ІV А клас активно се включиха в дейността на клуб „Приказен свят”. С голямо желание и интерес обсъждахме любими народни и авторови приказки. Децата илюстрираха отделни моменти от тях, обсъждахме подходящи декори и рисуваха модели на ...
Read more