Секция „Приказен свят”

 

 

 

 

    Секция „Приказен свят”    стартира в началото на месец февруари. Участват дванадесет ученици от първи  „ж” клас. Малките ученици слушаха, четоха и гледаха приказки, оцветяваха комикси, рисуваха любими приказни герои и случки с тях. Съставяха текстове по илюстрации. Преразказваха части от любими приказки . С въодушевление  ги драматизираха . Приказката „Дядо и ряпа” представиха пред децата от ЦДГ №10.

    С   творбите на   първокласниците бе изготвена изложба в училище.

    Още в началото учениците споделиха своите очаквания, че ще им бъде интересно да правят илюстрации, да бъдат сами те герои, докато правят драматизации и да се забавляват.

     Секцията приключи своята дейност с представление  „ Приказен сън”  пред родители и гости в залата на училището. Малките актьори  се представиха отлично, проявяваха своята артистичност и талант, с което  заслужиха бурните аплодисменти на публиката.

Comments are closed.