Category Archives: Прием

План-прием в първи клас

График на дейностите по приема в първи клас, необходими документи при подаване и при записване в първи клас и критерии за точкообразуване при прием на ученици може да изтеглите от ТУК!...
Read more

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОДИНА

ПРОФИЛ „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка ПРОФИЛ: "Хуманитарни науки" с разширено изучаване на английски език – 1 паралелка ПРОФИЛ: "Чужди езици" с интензивно изучаване на английски език ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: английски език, немски език/ руски език (по избор), български език и литература БЕЛЕЖКИ: Настоящият училищен учебен план е разработен в съответствие с Наредба № 4 на МОН за...
Read more

Държавен план – прием за учебната 2016– 2017 година

СОУ”ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” - ДОБРИЧ Държавен  план – прием за учебната 2016 – 2017 година [table id=2 /]

ЗАБЕЛЕЖКА: Балът за класиране се образува: за прием след VІІІ клас  : 1. Непрофилирана –   вечерна форма – като сбор от : утроената оценка по БЕЛ, удвоената...
Read more