ОП – Доставка на познавателни книжки 2023-2024

Обществена поръчка за: „Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на СУ „Петко Рачов Славейков“ за учебната 2023/2024 година“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Клет България“ ООД;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета – София“ АД;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Учебници и познавателни книжки, издадени от издателство „Просвета Плюс“ ЕООД.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Пиърсан Едюкейшън – Лонгман“, представлявано от „С.А.Н. - ПРО“ ООД;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: Учебни помагала, издадени от издателство „Архимед 2“ ЕООД.

Срокът за изпълнение на доставките е до 04.09.2023 г.
Количествата учебничи ще са подробно описани в конкретни заявки към всяко издателство.
Възложителят си запазва правото да поръча повече от прогнозното количество учебници и учебни комплекти в зависимост от новопостъпилите ученици през учебната 2023/2024 година.

https://app.eop.bg/today/284595

Comments are closed.