Monthly Archives: юни 2014

Клуб „Изработване на презентации и клипчета” – 3 „Г” клас

Клуб „Изработване на презентации и клипчета” - 3 „Г” клас

През учебната 2013/2014 г. работи клуб „Изработване на презентации и клипчета” сформиран от ученици от 3 „Г” клас с ръководител Марияна Колева. Участниците в клуба работиха с голямо желание и интерес с програмите Рower Point и Picasa. С лекота усвоиха основните инструменти за съдаване...
Read more

Клуб „Работа с Photoshop” – 5 „А” клас

Клуб „Работа с Photoshop” - 5 „А” клас

През учебната 2013/2014 г. работи клуб „Работа с Photoshop”, сформиран от ученици от 5 „А” клас с ръководител Марияна Колева. Участниците в клуба работиха с голямо желание и интерес с програмата Photoshop,като с  лекота усвоиха основните инструменти за съдаване, рисуване и редактиране на текст и изибражения. В...
Read more

Ателие „Творчеството на боичките“

Ателие „Творчеството на боичките“

Учениците  от ателие „Творчеството на боичките“ с ръководител Наталия Георгиева през цялата 2013/2014 учебна година работиха върху изграждане и усъвършенстване на изобразителните си умения. Запознаха се с различни техники и ги използваха в своите рисунки. Черпиха знания и умения от българското народно творчество и българските обичаи и празници. Учеха се...
Read more

Славейковски талант

Славейковски талант

Днес, 09. юни 2014 г. в Художествената галерия на  СОУ „П. Р. Славейков” град Добрич – ученикът Марин Тошков Тодоров от 7 А клас откри ИЗЛОЖБА- ЖИВОПИС – „Моята професия”. Мечтите във рисунки като ветеринарен лекар ученика иска да превърне в действителност. Да...
Read more

Клуб “Приказен свят”- 2 В клас

Клуб  “Приказен свят”- 2 В клас

В клуб „Приказен свят” при  2 в клас участваха 12 ученици. Децата се включиха с огромно желание в занятията, защото...
Read more

ИЗЯВЕНИ СЛАВЕЙКОВЦИ учебна 2013 – 2014 г.

ИЗЯВЕНИ СЛАВЕЙКОВЦИ учебна 2013 – 2014 г.

1. Мария Росенова Грънчарова   ХІІа
  • за отличен успех и за активен принос в издигане авторитета на СОУ "Петко Р.Славейков"
Преподавател: Я. Ангелова 2. Дориана Иванова Георгиева  ХІІа
  • за отличен успех и за активен принос в издигане авторитета на СОУ "Петко Р.Славейков"
Преподавател: Я. Ангелова 3. Илиан Добрев Гичев...
Read more