Monthly Archives: април 2010

Извънкласни дейности

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 1. Български език и литература – СИП • БЕЛ – СИП –6 клас - ръководител  г - жа  Невяна Манова - подпомагане ранната подготовка на шестокласниците за външно оценяване -учениците се насърчават да развиват  и  усъвършенстват  уменията си, да извличат информация от писмени текстове, изображения, таблици, схеми -учат се да намират и интерпретират информация по определена тема от няколко източника • БЕЛ...
Read more

Държавен план – прием за учебната 2016– 2017 година

СОУ”ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” - ДОБРИЧ Държавен  план – прием за учебната 2016 – 2017 година [table id=2 /]

ЗАБЕЛЕЖКА: Балът за класиране се образува: за прием след VІІІ клас  : 1. Непрофилирана –   вечерна форма – като сбор от : утроената оценка по БЕЛ, удвоената...
Read more