Monthly Archives: август 2020

График за дейностите по приемане на ученици в осми клас по държавен план-прием след трети етап на класиране

Уважаеми родители и ученици, Незаети места след трети етап на класиране по приемане на ученици в осми клас по държавен план-прием за 2020/ 2021 година по профили: 1. "Чужди езици" с интензивно изучаване на английски език - 1 (едно) свободно място. Вижте графика за прием тук...
Read more