График за дейностите по приемане на ученици в осми клас по държавен план-прием след трети етап на класиране

Уважаеми родители и ученици,

Незаети места след трети етап на класиране по приемане на ученици в осми клас по държавен план-прием за 2020/ 2021 година по профили:

1. "Чужди езици" с интензивно изучаване на английски език - 1 (едно) свободно място.

Вижте графика за прием тук

Comments are closed.