Monthly Archives: март 2017

Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

В СУ „Петко Рачов Славейков“ продължават занятията в пилотните паралелки, съгласно календарния план за работата на училищния екип по апробиране на Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование ”. В поредица от срещи, разговори и дискусии през януари, февруари и март, учениците разкриваха своите желания, способности и цели, обмисляха и планираха своя кариерен път,...
Read more

Първокласници от СУ „Славейков“ опознават „Пътят на хляба до нашата трапеза“

Продължават дейностите на консултантите от ЦКО –гр.Добрич и с учениците от начална степен на образование в създадения в училище „П.Р.Славейков“ клуб „Кариера“ . "Пътят на хляба до нашата трапеза" - бе темата на дискусията, която се проведе с първокласниците от пилотната 1-а паралелка. Децата с ентусиазъм описваха етапите и последователността от дейностите, които човек трябва да...
Read more

СУ „П.Р.Славейков” казва: НЕ на агресията

Учениците и учителите от СУ „Петко Рачов Славейков“ – град Добрич, подкрепят инициативата 25 март – Благовещение, да бъде отбелязан като специален ден – Ден на търпението. Агресията е все по-тревожен проблем в българското училище. Страшното е, че е засегната най-беззащитната и уязвима част на обществото – децата. Всеки един случай на агресивно поведение е индивидуален,...
Read more

СУ „П. Р. Славейков” отбеляза Националния празник на България – 3 март

Ученици и учители от Средно училище „Петко Рачов Славейков” поднесоха цветя пред паметника на Захари Стоянов и се включиха в общоградското поклонение на Хан Аспарух и Костницата на загиналите руски воини. Славейковци се поклониха пред паметта на смелите българи, защитили Родината с живота си и отдадоха почит на...
Read more