Първокласници от СУ „Славейков“ опознават „Пътят на хляба до нашата трапеза“

Продължават дейностите на консултантите от ЦКО –гр.Добрич и с учениците от начална степен на образование в създадения в училище „П.Р.Славейков“ клуб „Кариера“ .
"Пътят на хляба до нашата трапеза" - бе темата на дискусията, която се проведе с първокласниците от пилотната 1-а паралелка. Децата с ентусиазъм описваха етапите и последователността от дейностите, които човек трябва да извърши, за да „превърне“ житеното зърно в хляб, назоваха имената на професиите, вземащи участие в този толкова важен процес, обсъждаха необходимите качества, които трябва да притежават хората от тези професии, за да достигне вкусният хляб до нашата трапеза.
"Какъв искам да стана?"- бе мултимедийната презентация, представена от кариерните консултанти от ЦКО пред учениците. Първокласниците с ентусиазъм се включваха в презентацията, четоха на глас стихчета, разпознаваха отговорите на гатанки за любими професии. В края на мероприятието децата получиха от консултантите визитки - лаленца, като обещаха да ги оцветят и направят "Пролетна изложба" в класната си стая.
Център за кариерно ориентиране - гр.Добрич работи по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Comments are closed.