Ден на Земята в СУ „Петко Рачов Славейков“

С много настроение учители и ученици от СУ „П. Р. Славейков“ координираха усилия в провеждането на редица инициативи за отбелязване на световния Ден на Земята. С идеята да се привлече вниманието към екологичните проблеми, пред които е изправена планетата, Славейковци демонстрираха разбиране и съпричастност чрез беседи и дискусии в часовете на класа. Интригуваща презентация на тема: „Миграцията на птиците и възобновяемите енергийни източници“ представи пред учениците от 7 и 11 клас Михаил Илиев, докторант по зоология, отговорник природозащитни дейности към Българското дружество за защита на птиците. Увлекателно и с много конкретни примери, орнитологът разказа на тийнейджърите за проблемите по опазване на околната среда и в частност на птиците и напомни, че най-важното за постигането на добри резултати е отговорността на всеки един от нас към Майката Земя.

Адмирации получиха и пъстрите рисунки и макети, изложени във фоайетата на училището. Екологичното изложение е дело на учениците от 4 б клас, с класен ръководител Наталия Георгиева. Проектите им акцентират върху опасностите от глобалното замърсяване и необходимостта от малки стъпки, за да съхраним планетата за бъдещите поколения.

Денят на Земята е международен празник, отбелязван всяка година на 22 април от милиони хора по света. Климатичните промени, глобалното затопляне, обезлесяването, застрашените животински видове, замърсените води и почви – това са само част от проблемите, пред които сме изправени ежедневно.

Като отговорни млади хора, Славейковци се обединиха около идеята, че не само в Деня на Земята, но и всеки ден от годината можем да полагаме грижи да опазим околната среда, като озеленяваме местата, които обитаваме, почистваме ги редовно, събираме отпадъците разделно. Защото домът не е само четири стени, той е цялата планета Земя, за която трябва да се чувстваме отговорни.

Comments are closed.