ОП – Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците на СУ „Петко Рачов Славейков“ за учебната 2024-2025

https://app.eop.bg/today/365250

Изисквания към изпълнението на доставката:

Поръчката следва да бъде изпълнена съобразно всички правила и нормативи, действащи към настоящия момент относно изпълнението на възлаганите дейности.

Учебниците, учебните помагала, учебните комплекти и електронно четимите учебници трябва да съответстват на утвърдените и одобрени от МОН списъци с познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала, които ще се използват през учебната година.

Доставените учебници, учебните комплекти и учебни помагала следва да бъдат нови, без следи от употреба и надлежно окомплектовани.

Транспорта франко клиента и товаро-разтоварните дейности се извършват от Изпълнителя.

Обособени позиции:

1. Доставка на учебници, учебни комплекти, учебни помагала и достъп до електронно четими учебници на издателство „ПРОСВЕТА ПЛЮС” ЕАД

2. Доставка на учебници, учебни комплекти, учебни помагала и достъп до електронно четими учебници на издателство “С.А.Н.ПРО” ЕООД

Comments are closed.