Category Archives: Uncategorized

ОП – Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците на СУ „Петко Рачов Славейков“ за учебната 2024-2025

https://app.eop.bg/today/365250

Изисквания към изпълнението на доставката:

Поръчката следва да бъде изпълнена съобразно всички правила и нормативи, действащи към настоящия момент относно изпълнението на възлаганите дейности.

Учебниците, учебните помагала, учебните комплекти и електронно четимите учебници трябва да съответстват на утвърдените и одобрени от МОН...

Read more

ОП – Доставка на познавателни книжки 2023-2024

Обществена поръчка за: „Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на СУ „Петко Рачов Славейков“ за учебната 2023/2024 година“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Клет България“ ООД;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Учебници и учебни...

Read more

ОП – Доставка на познавателни книжки 2021-2022

„Доставка на познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците от I,II,III,IV,VI и VII клас на СУ „Петко Р. Славейков“ за учебната 2021/2022 година“ - Профил на купувача към агенцията за обществени поръчки:

https://app.eop.bg/buyer/25610

...
Read more