Category Archives: Uncategorized

ОП – Доставка на познавателни книжки 2023-2024

Обществена поръчка за: „Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на СУ „Петко Рачов Славейков“ за учебната 2023/2024 година“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Клет България“ ООД;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Учебници и учебни...

Read more

ОП – Доставка на познавателни книжки 2021-2022

„Доставка на познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците от I,II,III,IV,VI и VII клас на СУ „Петко Р. Славейков“ за учебната 2021/2022 година“ - Профил на купувача към агенцията за обществени поръчки:

https://app.eop.bg/buyer/25610

...
Read more