Category Archives: Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците на СУ „Петко Рачов Славейков“ за учебната 2024/2025 година

ОП – Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците на СУ „Петко Рачов Славейков“ за учебната 2024-2025

https://app.eop.bg/today/365250

Изисквания към изпълнението на доставката:

Поръчката следва да бъде изпълнена съобразно всички правила и нормативи, действащи към настоящия момент относно изпълнението на възлаганите дейности.

Учебниците, учебните помагала, учебните комплекти и електронно четимите учебници трябва да съответстват на утвърдените и одобрени от МОН...

Read more