Клуб „ Приказен свят”- 2. Е клас

Учениците от клуб „Приказен свят” от 2 е клас с ръководител г-жа Цонка Илиева активно участваха през учебната година в дейността на клуба. С голямо желание и интерес четохме и обсъждахме любими народни и авторови приказки.Илюстрирахме отделни моменти от тях, обсъждахме подходящи декори.

При драматизациите проявяваха артистичност и талант.За Коледа изненадаха своите съученици с програма подготвена от тях.Съчинявахме гатанки, които представяхме пред  класа. Посетихме библиотека „Дора Габе”,където научихме много за живота и творчеството на Андерсен.А в класното училище на ЕК  „Стария Добрич” децата представиха свои любими приказки.

На 29 май подредихме изложба от най-добрите илюстрации в Актовата зала на училището и  представихме  драматизация пред съученици и родители.

Децата се представиха чудесно!

Comments are closed.