ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2023 г. – 07.07.2023 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

БАЛЪТ ЗА ПРИЕМ В СУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

  • утроения резултат от изпита по български eзик и литература (НВО);
  • резултата от изпита по математика (НВО) – веднъж;
  • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование;
  • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование.

Оценките от свидетелството за основно образование се превръщат по скала в точки, както следва:

  • отличен 6 се приравнява на 50 точки;
  • много добър 5 се приравнява на 39 точки;
  • добър 4 се приравнява на 26 точки;
  • среден 3 се приравнява на 15 точки.

РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ по приема на документи и записване на учениците  в VIII клас на места по  утвърдения държавен план-прием за СУ „Петко Рачов Славейков“ е от 08,00 ч. до 18.00 ч. в рамките на работните дни от определените срокове.

График на дейностите по приемането на учениците

 Вид дейностСрок
Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.03 – 21 май 2023 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.до 04 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.05 – 07 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 12 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране13 – 17 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 19 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране20 – 24 юли 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиранедо 31 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране01 – 02 август 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 04 август 2023 г.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране07 – 08.08.2023 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиранедо 10 август 2023 г.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране11 – 14.08.2023 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиранедо 16 август 2023 г.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвъртия етапопределя се от директора, след 16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14 септември 2023 г. вкл.

За допълнителна информация:

Сайт на РУО – Добрич https://ruodobrich.bg/

Comments are closed.