Ателие “Арт – изкуство”

Ателие  ”Арт - изкуство”, с ръководители Я. Колева и Я. Господинова, стартира своята дейност през месец февруари 2011г. Ученици от І„А”и І „В”кл. заявиха своето желание за  участие.

 Ателието работи по предварително одобрен план-график от разнообразни по тематика и творчески решения теми, характеризиращи се по обхватен характер на творческо-народностни характеристики на народните традиции. Отразяване на българските традиции и обичаи събира във фокус възприятията, целенасочеността, вярната посока на обучение, към което се стреми ателието-изучаване на художествените знания, обогатяване на практическите умения и сръчности, запознаване с нови техники в изящния и приложния отдел, развитие на визуалните, въображаемите и наблюдателните способности на учениците. Опазване на природата, като извор на целомъдрие и изящност, възпитаване на етика и толерантност във взаимоотношенията между учениците, самостоятелност при вземане на решенията и в същото време, работа в екип при решаване на колективен проблем при съвместната работа в часовете. Поставяне на постижими и изпълними творчески задачи, провокиращи нагласата им  за естетичност, хармония, вътрешна увереност в собствените си възможности, желание за самодоказване и чувство за отговорност.

         В дейностите е заложено проектиране и изработка на сувенири от различни материали. Целта е децата да развият практични умения за ръчен труд, развиване на въображението и реализиране на идеи. Изработените предмети и сувенири децата могат да използват за украси в стаите си и да подаряват на свои приятели.

Comments are closed.