Клуб „ Успешно поведение на младата дама и младия господин”

Работата на клуба е да подготвя младите дами и младите господа за етично и естетично поведение в тяхното ежедневие – как да общуват, как да дебатират, как да поздравяват, как да се обръщат един към друг.

Проведоха се практически занятия – как да се храним и как да се държим в обществени заведения за хранене.

У учениците се създаде усет за усещане  и ценене на красивото.

Ръководител: Боян Саркизов

Comments are closed.