Секция „ Зелени алтернативи „

През месец февруари по проект „Успех” в нашето училище започна дейността си секция „ Зелени алтернативи „ , в която с голямо желание и активност  участваха ученици от 5 „г” клас. Тематичното направление за работа в секцията бе подчинено на идеята децата да обогатят знанията си за околната среда ,нейното замърсяване и опазване , Основни теми за дискусия бяха – въздух , вода , почва , биоразнообразие , енергия , транспорт , химикали , замърсители и др.

В работата си използвахме и готов програмен продукт – „Зелен пакет”, който с цялото си съдържание-теми , клипчета , тестове се прие много адекватно от децата и те с лекота и интерес  се справяха с всяко предизвикателство.

Още от сега планираме да продължим дейността си и през новата учебна година, заради обичта на децата към природата и стремежа им да са по-близо до нея , да се опитат дори и по детски да помогнат за нейното оцеляване.

Comments are closed.