Клуб „Изготвяне на презентации и клипчета”

Ние сме въодушевени от постигнатото. Надяваме се да запалим и Вас!

Участниците в клуба насочиха усилията си за създаване на интерактивни презентации. Използвайки възможностите на  езика за програмиране Visual Basic изготвиха интерактивни презентации при които ходът на презентацията се определя от потребителя. Подобни разработки правят процеса на обучение по-интересен. В процеса на обучение бяха направени различни калкулатори – за определяне на телесната маса, за обмяна на валута, за различните математически действия (събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване). Направиха и калкулатори, които инициират съответни стойности.

Във връзка с представянето на резултатите от работата на клуба участниците бяха разделени на групи, които изготвиха презнтации във връзка с обуението по математика, български език, човекът  и природата.Те съдържат учебно съдържание, задачи за упражнения и тестове за проверка на знанията.Разполагат с лесна и разбираема навигация. Интересна беше и презентацията за попълване на кръстословица.

Comments are closed.