Секция „Приказен свят” – 2 клас

Секция „Приказен свят” при втори „Б” клас стартира  началото на м. февруари с 13 ученика. Работихме по предварително одобрен план – график.

Децата с интерес участваха във всички дейности на секцията. Внимателно четоха, слушаха, гледаха и преразказваха приказки. С желание  рисуваха  илюстрации към тях. Посетихме комплекса „Стария Добрич” и Художествената галерия в града. С желание драматизираха приказки. „Трите пеперудки” представихме пред децата от ЦДГ №10 „Слънчице”.

Секцията приключи своята дейност с още една драматизация – мюзикъл „Пепеляшка”, която представи пред родители и гости в Актова зала на училището.

В секция „Приказен свят” децата направиха и своите първи опити като автори. Техните приказки и илюстрации към тях г-жа Димитрова помести в книжка, която всяко дете получи като подарък.

Великата мисъл, която стана мото на секцията бе: Не е важно колко книги имаш в библиотеката, важно е колко си прочел!

Comments are closed.