Клуб „ Приказен свят”

 

                Клуб

 „ Приказен свят”

 

 Учениците от ІV А клас активно се включиха в дейността на клуб „Приказен свят”. С голямо желание и интерес обсъждахме любими народни и авторови приказки. Децата илюстрираха отделни моменти от тях, обсъждахме подходящи декори и рисуваха модели на  приказни костюми.

При драматизациите проявяваха своята артистичност и талант. По темата „ На куклен театър в света на приказките” учениците самостоятелно изработиха героите от приказката „ Житената питка”. Съставиха сценарий за куклена постановка и я представихме пред ученици от І и ІІ клас.

Често по някои от темите с интерес се включваха в беседи и дискусии.Съчиняваха свои вълшебни приказки и ги илюстрираха. С най- добрите илюстрации подредихме  изложба. На 31 май пред своите родители представиха драматизация на „ Приказен сън”.

По интересен начин представиха различни приказни герои. Беше интересно и забавно.  „ Приказките нямат младост и не стареят.”

Comments are closed.