НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

Възможност за  сформиране на следните групи по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“:

Модул 1. Изкуства

I групa – Музикално изкуство/ Вокална група за изпълнение на забавни и естрадни песни/ за ученици от прогимназиален етап – V – VII клас/ Необходим специалист/ специалност - не

II групa – Танцово изкуство/ Танцов фолклор, стилизирани сценични форми на български народни танци/ за ученици от начален етап на обучение – I - IV клас/ Необходим специалист/ специалност – да/ хореография

III групa – Театрално изкуство/ Поставяне на сценични задачи/ за ученици от гимназиален етап – VIII – XI клас/ Необходим специалист/ специалност - не

Модул 2. Спорт

I отбор – Волейбол за ученици /момчета/ от начален етап на обучение – I - IV клас/ Необходим специалист/ специалност - не

II отбор – Волейбол за ученици /момчета/ от прогимназиален етап – V – VII клас/ Необходим специалист/ специалност - не

Comments are closed.