ПРОЕКТ

„Създаване на иновативна учебно-творческа среда чрез модернизация на съществуващата  материално-техническа база”

 

Проектът осъществява дългогодишната мечта на училището  за ремонт на съществуващата заседателна зала и превръщането й в съвременно мултифункционално пространство. Обновената зала  разполага с 80 места, 30 от които мобилни и ще представлява еталон за подобни помещения в Област Добрич. Днес там се провеждат конференции, конкурси, срещи, дискусии и разнообразни мероприятия, важни за живота на училището. Залата е отворена за ползване от външни институции.

      Организираните 10 модерни работни места в съществуващата читалня към библиотеката създават предпоставки за смислени занимания и съвременни образователни възможности на учениците извън класната стая и извън учебните часове. Проектът е модел за свободен достъп до Интернет по всяко време на деня.

Компютърните зали с модерно обзавеждане създават приятна атмосфера за работа и дава възможност за лесно и бързо модулиране на работните места за работа в групи и екип,  позволява на учителите да разнообразяват дейностите в урочната работа и да създават интерес в подрастващите.

Отремонтираните и обновени фоайетата на първи, втори и трети етаж дават възможност за  релакс, общуване, почивка и прекарване на свободното време на учениците, провеждане на срещи на учители и родители.

Висококачествената, негорима предстенна обшивка и мазилка от естествени материали по стените на малки коридори,  фоайета и стълбища, отговаряща на противопожарните изисквания, възпитава  естетически  и създава комфорт.

           Конкретните постижения оправдаха нашите очаквания и планираните резултати са само в положителна посока.

Извършени строително – монтажни работи на  фоайета, коридори и стълбища на първи, втори, трети етаж , конферентна зала, интернет читалня и компютърни кабинети. Изпълнението на СМР е приблизително 98.07%, предстоят довършителни работи в компютърни кабинети. 

Във фоайета на първи, втори, трети етаж  са обзаведени зони за релакс с модерни места за общуване и почивка  на деца, ученици, учители и  родители. 

 

 

 

 

 

 

Обзаведени са   два компютърни кабинета – индивидуални компютърни маси и въртящи ергономични столове за ученици и учители, и учителски маси.  

 Обзавеждена е  многофункционална зала/ Конферентна – интерективна  зала/ - 80 работни места с мобилно, гъвкаво решение, което лесно се променя според конкретна дейност и цел, осигуряващо се от 22 модулни маси.

 

Обзаведена е  интернет-читалнята за свободен достъп до Интернет по всяко време на деня, извън класната стая и извън учебните часове с индивидуални компютърни маси и въртящи ергономични столове за ученици.

Comments are closed.