Училищни документи за работа в условията на COVID-19

МЕРКИ ЗА РАБОТА В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID – 19

Mесечна целева помощ

Алгоритъм на дезинфекция

Временни насоки за почистване на околна среда в обект в контакт с COVID-19

Задължителен здравен протокол при съмнение или случай на COVID-19 в училище.docx

НАСОКИ за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19 - 25.08.20

Правила за безопасност в интернет

Правила за движение в сградата на училището в условията на COVID-19.docx

Правила за поведение в стол за хранене в условията на COVID-19.odt

Правила за посещение на библиотеката в условията на COVID-19

Правила за посещение на логопедичния кабинет в условията на COVID-19

Правила за работа в компютърни кабинети в условията на COVID-19

Правила за работа в подготвителна група в условия на Covid-19

Правила за работа в часовете по ФВС в условията на COVID-19

Преминаване от присъствено обучение към ОЕСР.docx

Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес

Comments are closed.