Category Archives: Извънкласни дейности

Извънкласни дейности

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 1. Български език и литература – СИП • БЕЛ – СИП –6 клас - ръководител  г - жа  Невяна Манова - подпомагане ранната подготовка на шестокласниците за външно оценяване -учениците се насърчават да развиват  и  усъвършенстват  уменията си, да извличат информация от писмени текстове, изображения, таблици, схеми -учат се да намират и интерпретират информация по определена тема от няколко източника • БЕЛ...
Read more