Четвъртокласници гостуваха в Съдебната палата

Учениците от четвърти г, д и е класове от нашето училище гостуваха на магистрати и служители на „Съдебна охрана“ в Съдебната палата. Домакините признаха, че в поредния Ден на отворените врати в Окръжен съд - Добрич, за пръв път канят толкова невръстни гости. Срещата премина под наслов „Открито за съдебната власт“.
С малките посетители се срещна съдия Калина Димитрова от Наказателното отделение на съда, която обясни за какви престъпления хората застават на подсъдимата скамейка, какви правила трябва да се спазват в съда, какви видове дела се разглеждат в институцията, какви са задълженията на съдиите, прокурорите и адвокатите, каква е ролята на свидетелите и вещите лица. Децата питаха къде застават подсъдимите и свидетелите, какво образование трябва да имат магистратите, какво означава условното осъждане и кога се влиза в затвора.
Четвъртокласниците проследиха с любопитство и специално подготвената за тях демонстрация от служители на областно звено „Съдебна охрана“. Показани им бяха помощни средства, с които разполагат служителите на съдебната охрана - белезници, електрошокови палки, пистолети, защитни жилетки, най-новото модерно проводно електрическо оръжие - тейзър. Началникът на областното звено Стоян Стоянов обясни какви са процедурите за конвоиране на задържаните, реда за влизане в съдебната палата и какви други задачи изпълнява съдебната охрана. С голям интерес славейковци разгледаха и оборудването на специализиран автомобил за конвоиране на задържани.

Comments are closed.