СУ „Петко Рачов Славейков“ участва в Панорамата на средните училища в Добрич

Възможностите за продължаване на образованието в гимназиален етап представиха Славейковци на провелата се в Добрич Панорама на средните училища. Изборът на средно училище, за всеки ученик, е най-важната стъпка в израстването му като уверена и устремена личност. Традиционно училището ни активно се включва във форума, който има за цел да информира и насочи учениците след 7 клас към желаните профили и специалности. С атрактивни брошури, баджове и плакати, учениците ни от гимназиален етап проведоха компетентна разяснителна кампания за обучението в профил „Чужди езици“ в СУ „П. Р. Славейков“, за условията и сроковете за кандидатстване, класиране и записване през учебната 2024/2025 година. Кандидат-гимназистите и техните родители получиха необходимата информация и от първа ръка – отговори на въпроси, които ги вълнуват. Наред с интензивната чуждоезикова подготовка, учениците ни получават солидни знания по общообразователните предмети и множество възможности да се развиват в избраната от тях насока. Доказателство за това и повод за гордост през годините е успешната житейска, професионална и социална реализация на нашите възпитаници. Забележителни традиции и постижения училището ни има и в областта на изкуствата и спорта. Отличната материална база и технологичната обезпеченост създават уют и са предпоставка за адекватно и в унисон със съвременните тенденции развитие на младите хора, защото училището далеч не е само място, където се получават знания, то е среда за интелектуално и емоционално израстване. Изключителната общност на ученици, родители и учители с енергия, любов и отдаденост превръщат образователното пространство в свят на творческа свобода за постигане на най-смелите мечти. Всичко това прави СУ „Петко Рачов Славейков“ желан избор за поколения добруджанци.

Comments are closed.