СУ „Петко Рачов Славейков“ на Панорамата на средните училища

Рекламни материали и разяснителна кампания проведоха Славейковци по време на тазгодишната Панорама на средните училища в Добрич. По традиция училището ни активно участва във форума, който има за цел да подпомогне професионалната ориентация на завършващите 7 клас и да ги запознае с възможностите за обучение по профили и специалности. Родители и ученици получиха актуална информация за приема след 7 клас в СУ „П.Р. Славейков“, както и за условията и сроковете за кандидатстване, класиране и записване през учебната 2023/2024 година.

Чуждоезиковата ни паралелка от години е притегателно място за ученици и родители, ориентирани към качествено образование. Доказателство за това са успешните ни възпитаници, намерили реализация в различни професионални сфери и утвърдили името на образователната ни институция през годините.

Изборът на училище след 7 клас е една от важните крачки в живота на младите хора, защото задава посоката на бъдещото им развитие. Наред с доказано отличната езикова и общообразователна подготовка, Славейковци имат възможност да бъдат част от интензивен културен и спортен училищен живот, да реализират проекти, да осъществяват мечти. Организирането на различни клубни дейности, участието в училищни инициативи и разнообразните възможности за професионална реализация правят СУ „Петко Рачов Славейков“ желан избор за продължаване на средното образование в нашия град.

Comments are closed.