Славейковци с участие в обучение по управление на проекти

Осем ученици от 10 клас на СУ „П. Р. Славейков“ участваха в обучение по управление на проекти по Програма Интеррег V-A Румъния – България. Обучителната сесия бе организирана от 8 до 11 април 2019 г. от Сдружение „Алтернатива за Дунав“, съвместно с Асоциацията за инициатива и подкрепа в Югоизточна Румъния-AISSER. Целта на проекта „Млад проектен ръководител в трансграничния регион“ е подкрепа за младежката заетост в трансграничния регион чрез насърчаване на мобилността и професионалното обучение на младите хора, както и изграждане на капацитет в областта на управлението на проекти. Инициативата предостави възможност на 25 ученици от горен курс на добрички училища да придобият знания и умения в сферата на управлението на проекти. Участвайки в различните модули, славейковци разглеждаха теми, свързани с ролята и отговорността на ръководителя на проект, възможности за финансиране, запознаване с Програмите за европейско териториално сътрудничество, инициализация, планиране и реализация на проект и др. Обучението включваше теоретична работа, дискусии, решаване на практически казуси и работа по групи, както и конкретни стъпки по изготвянето на един проект и завърши с раздаване на сертификати на участниците.


„За мен беше интересно да участвам в този проект. Научиха ни на нови неща, за които не сме предполагали. Поставиха ни задачи, които ни помогнаха да опознаем повече атмосферата на работа по един проект. Запознахме се с нови хора и имахме възможност да работим с тях в екип. За нас беше много полезно, защото разбрахме какво всъщност представлява проектът и колко е трудно да управляваш такъв. Зад ръководителя стоят много хора, от които зависи не само проектът, но и неговият успех. За четири дни имахме възможността да бъдем ръководители и хора, които стоят зад него и го водят напред“, сподели Александра Кючукова от 10 а клас, участник в проекта.

Comments are closed.