Отново ОТЛИЧНИЦИ на НВО – IV клас!

За поредна година СУ „П. Р. Славейков“ е с върхови постижения на Националното външно оценяване в края на 4 клас! Със среден резултат 91.83 точки по Български език и литература, Славейковци са много над връстниците си както на регионално, така и на национално ниво. Справката показва, че на изпита по БЕЛ учениците ни са получили с около 23 процента по-висок резултат от този, постигнат на регионално ниво и близо 21 процента над средния за страната. Трима ученици са постигнали максимален брой точки. Приравнените към оценки точки сочат само отлични и много добри резултати и затвърждават безапелационна доминация на четвъртокласниците ни по роден език.

Отличници сме и по математика! Общият успех на ниво училище е 87.56 точки от 100, което отново надвишава постигнатото в областта и страната. На регионално ниво резултатът на нашите четвъртокласници е с близо 22 процента по-висок, а на национално – по-висок с 19 процента. 7 пълни стотици по математика са в актива на нашите малчугани. Повод за гордост е отличната оценка на четвъртокласник, постигнал по 100 точки и на двата изпита.

Високите постижения са поредното доказателство за ползотворната екипна работа на учители, ученици и родители.

Поздравления за всички четвъртокласници и техните упорити, отговорни и всеотдайни преподаватели! Аплодисменти за поредния Славейковски випуск, издигнал авторитета на училището ни! Пожелаваме на децата да са успешни петокласници, а на колегите - да достигат нови върхове!

Браво, Славейковци!

Comments are closed.