ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛАВЕЙКОВЦИ НА МАТУРИ 2024

Страхотни резултати от Държавните зрелостни изпити постигнаха зрелостниците от Випуск 2024 на СУ „П. Р. Славейков“. Три пълни шестици са в актива на прекрасните ни момичета и момчета – една по Български език и литература и две по Английски език. Общо 6 отлични оценки и 18 много добри са повод за поредната ни гордост. Изключително силно е представянето по български език и литература – средният резултат на учениците ни е с 8 точки повече от средното за областта и с 4 точки над националното ниво.

Сравнението на постиженията ни на втория задължителен изпит, английски език, също е в наша полза. Средният резултат на учениците ни е с 4 пункта над регионалния и с 3 пункта – над националния среден резултат. Достойно е представянето на Славейковци и на матурата по Биология и здравно образование. Общата равносметка показва 25 % отлични и 75% много добри оценки на държавни зрелостни изпити.  Блестящите резултати и отличното представяне продължават традицията да сме едно от водещите училища в областта. Голяма е заслугата на учителите, които работят с учениците ни от чуждоезиковия профил и надграждат успехите на училището ни.

Специалният в много отношения Славейковски Випуск 2024 година, оставя своята различима следа в историята на училището ни! Академичното бъдеще е поредното предизвикателство, с което, сигурни сме, Славейковци ще се справят!  Аплодисменти и адмирации за целенасочения, творчески труд на ученици и учители!

Поздравления, Випуск 2024! Вдъхновено, вълнуващо и смислено пътуване към следващите цели!

Comments are closed.