Деветокласници от СУ „Петко Рачов Славейков“ участваха в образователна среща с прокурори

Полезна, интересна и увлекателна среща проведоха днес учениците от 9а клас на СУ „Петко Рачов Славейков“ с магистрати от Окръжната и Районната прокуратури в Добрич. Прокурорите Милена Любенова и Даниел Илиев запознаха младите хора с основните им конституционни права и задължения. Целта на срещата бе младежите да знаят правата си и активно да ги защитават, да бъдат запознати с престъпленията и последствията за извършителите. На срещата присъстваха и кариерните консултанти към Центъра за подкрепа на личностното развитие Катя Маринова и Ивелина Митева.

Учениците се запознаха отблизо с работата на прокуратурата като част от съдебната власт и какви са етапите, през които се минава, за да бъде осъдено лице, което е нарушило закона. Беше изяснено, че различни институции са отговорни за целия процес и прокурорите са част от екип при разследването и вземането на решения.

Прокурорите споделиха случаи от своята практика и отговориха на различни въпроси на учениците, свързани с функционирането на правосъдната система, с правомощията, отговорностите и значението на тяхната работа. Прокурор Любенова и прокурор Илиев изясниха какви са предвидените от закона наказания за различните противообществени прояви, каква наказателната отговорност носят непълнолетните лица и в кои случаи учениците могат да се обръщат към прокуратурата.

Деветокласниците обсъдиха с представителите на прокуратурата конкретни житейски ситуации, в които самите те са попадали или биха попаднали, за да знаят и да реагират не само според неписаните, а и според писаните правила (законите). Младите хора активно задаваха въпроси, споделиха интереса си към прокурорската професия, а някои от тях и желанието си да станат юристи. Магистратите подариха на училищната библиотека издания на Конституцията на Република България, а учениците споделиха, че за тях е било наистина интересно да усетят отговорностите и тежестта на прокурорската тога.

Comments are closed.