ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО В СУ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“

По традиция и с много ентусиазъм Славейковци се включиха в отбелязването на Деня на търпението, който съвпада със светлия християнски празник Благовещение. От няколко години училището ни е част от национална инициатива, в която се включват учебни заведения от цялата страна. Най-значимите неща в живота ни не стават от днес за утре. Успехите са плод на добро планиране и следване на изграден план. Търпението е онази безценна черта на характера, която ни помага да извървим пътя от поставянето на определена цел до нейното постигане.

В поредица от мероприятия, учениците от всички степени застанаха зад идеята за взаимно уважение, разбирателство и търпение, които ще изградят устойчивостта на общество ни към предизвикателствата на времето. Презентация и приказка за търпението бяха част от инициативите за първокласниците. Малчуганите с радост сглобяваха пъзел, писаха крилати мисли за търпението и изрисуваха ръка, символизираща най-важните качества на мъдрия, толерантен и търпелив човек.

Учениците от  вторите класове изработиха емблеми, с които закичиха блузките си на празника. Направиха си свое дърво на търпението, подготвиха  табла с  правила на толерантността и търпението. С много старание бе изработен и специален лапбук с популярни мисли на известни хора по темата. И за тях приказките бяха начин да осъзнаят, че с добро се постига много повече, а търпението е сила, която се развива и възпитава. Всички си обещаха, че ще вървят заедно по стъпките на търпението и ще бъдат по-добри всеки следващ ден.

Вълнуваща среща с г- жа Петя Петрова - създател на Издателство "Израстване" и автор на произведения за деца, имаха ученици от третите класове. Интересните истории, в една от книгите на авторката - „Невидимият“, предизвикаха размисли как ценните човешки качества - доброта, човечност, отзивчивост, търпение, се формират и развиват във всеки от нас. Децата разбраха, че емоцията е чувство, което може да се контролира. Въпросите им към авторката показаха, че тя е успяла да завладее сърцата им.

Разговори, дискусии, постери, плакати, посветени на Международния ден на търпението, съпътстваха седмицата на по-големите ученици. Платон е казал: „В основата на всяка мъдрост е търпението“. С анкета „Търпелив човек ли сте?“ учениците от гимназиален етап тестваха миротворческите си качества и се обединиха около мнението, че търпението е необходимо за постигането на всяка цел. Търпението във всичките му разновидности е голямо изкуство. То е съвкупност от добродетели: самоконтрол, смирение, толерантност и щедрост, милост, надежда, вяра и любов. Мултимедийни презентации във фоайетата на училището допълваха атмосферата на съпричастност и разбиране и напомняха на учениците, че трябва да бъдат търпеливи един към друг, да се изслушват и уважават, да зачитат мнението на другите, да бъдат толерантни.

Търпението е спътникът на мъдростта! Бъдете търпеливи и ще постигнете мечтите си!

Comments are closed.