Ден на търпението и благата вест

За поредна година учениците от СУ „ П. Р. Славейков“ отбелязаха Деня на търпението - 25 март, в който почитаме и светлия християнски празник – Благовещение. В часа на класа, под наслов „ Ден на търпението и благата вест“, славейковци дискутираха необходимостта от подкрепа и взаимно уважение, от разбирателство и търпение, като гарант за устойчивостта на цялото общество към предизвикателствата на времето. Търпението е едно от важните качества, които човек трябва да притежава. Търпението е признак на разумност, съпричастност и дълбоко осмисляне на живота. Търпението е път към успеха, към духовността и себепознанието. То е разглеждано като безценна човешка добродетел.

Бе изготвена мултимедийна презентация с послание за доброта и толерантност, която бе представена във фоайетата на училището и допълни атмосферата на инициативата в междучасията. Целта на кампанията бе да провокира вниманието на ученици, учители и родители към повече търпение в забързаното ни ежедневие, като противовес на агресията, към толерантни отношения и взаимно уважение.

В голямото междучасие учениците от двете смени се хванаха на хоро на приятелството, израз на желанието за хармония и повече толерантност във взаимоотношенията и казаха „Да“ на търпението. Хванати за ръка в кръг без начало и край, ученици и учители изразиха увереността си, че заедно могат да изградят един свят на разбирателство и доверие.

Comments are closed.