Заключителен урок в Седмицата на четенето

В Заседателната зала на СУ ”П.Р.Славейков” бе проведен заключителен урок в Националната седмица на четенето, по инициатива на училищната библиотека. В него се представиха учениците от пети и шести клас, участващи във факултативните учебни часове, с ръководители г-жа Невяна Манова и г-жа Атанаска Илиева. Урокът бе под наслов: ”Езикът, който ни събира и разделя”.

Представената презентация провокира учениците да тълкуват мисли на български и чужди автори за силата на Словото и да разсъждават върху творби, доказващи, че Словото е магия, която учи хората на добро, убеждава в истината и силата ú е безпределна.

Comments are closed.