Честваме Международния ден на биологичното разнообразие

Международният ден на биологичното разнообразие – 22 май, е иницииран и обявен с цел подобряване на информираността и разбирането за проблемите пред биоразнообразието. Темата за тази година в нашето училище е „Популяризиране на резерватите в Българя“. Учениците от 10 клас, с ръководител г-жа Красимира Христова, представят чрез филм уникалната флора и фауна на резерватите. Целта, която си поставят, е да се увеличи осведомеността и фокусиране на вниманието върху биологичното разнообразие, запазването и защитата на резерватите в България.

 

Comments are closed.