Тържествен виртуален час за Деня на Европа в 6 г клас

Учениците от 6 г клас, с класен ръководител г-жа Искра Керанова, се включиха в инициативата за отбелязване на бележити дати и събития през месец май с провеждане на тържествен виртуален час, посветен на Деня на Европа. Часът бе посветен на мира и единството в Европа.
„За целта придадох конкурсен характер на мероприятието, като разделих класа на две групи – момичета и момчета – и всяка една от групите имаше задача да ни запознае със същността на ЕС, основатели и важни дати в историята а европейската интеграция. Момчетата трябваше да ни запознаят и с какво друго е известна датата 9 май, и защо победата над фашистка Германия се отбелязва на различни дати. Задачата беше изпълнена, но единодушно отличихме групата на момичетата за прецизно изработената презентация“, споделя г-жа Керанова.

Comments are closed.