Славейковци участваха в дебати за алтернативната енергия

В Седмицата на Земята бяха проведени дебати на тема “Алтернативната енергия е бъдещето в енергетиката на Земята”, организирани от Европа Директно и Младежки център – Добрич.

В дебата участваха отбори от СУ "П. Р. Славейков" - Добрич, с ръководител г-жа Красимира Желева, и Общински ученически парламент при Център за подкрепа за личностно развитие - Общински Детски комплекс -Балчик, с ръководител г-жа Камелия Панайотова.

В началото на дебатите се определи кой отбор каква теза ще защитава. Отборът на Балчик, с участници Вероника Петрова, Галена Коцева и Паолина Цонева, трябваше да защитава тезата ЗА. Отборът на училище Славейков - Елисавета Йорданова, Елеонора Колева и Нели Калева, защитаваха тезата ПРОТИВ алтернативните източници на енергия. И двата отбора обосноваха пламенно своята теза.

Установи се, че има положителни страни, тъй като слънцето, вятърът и водата са безкрайни алтернативни ресурси. Славейковци пламенно опонираха, че вредите от възобновяемите енергийни източници са също големи. И двата отбора бяха предварително проучили информацията по темата и се бяха подготвили. Победата завоюва отборът от гр. Балчик.

Стигна се до извода, че балансът в природата е много важен и разумно трябва да се използват всички източници на енергия.

Comments are closed.