Славейковци посетиха Окръжен съд – Добрич

Интересна образователна среща проведоха учениците от 11 клас на СУ „Петко Рачов Славейков“ в Деня на отворените врати в Окръжен съд - Добрич, преминал под наслов „Открито за съдебната власт“. По инициатива на държавната институция, единадесетокласниците се запознаха с организацията на работата в съда, пропускателния режим и правилата за достъп до съдебната сграда, както и с дейността на съдебната администрация. Целта е да се повиши правната култура на младите хора и те да имат по-добра информираност за работата на съдебната система. Разяснителна лекция за структурата и функциите на съдебния служител  бе представена от административния секретар на Окръжен съд  - Добрич, Тошка Иванова. Учениците научиха какви са задълженията на съдебния секретар, съдебния архивар, деловодителите и призовкарите. Интерес предизвика информацията за делата с дълъг срок на съхранение. Интригуващ разказ за дейността на Областното звено „Охрана“ представи пред младежите неговият началник Стоян Стоянов. Той разясни как се осъществява охраната и редът в съдебните сгради, мерките, които могат да бъдат предприемани спрямо нарушителите, какви са правилата при конвоиране на задържани лица. Тийнейджърите се информираха за начина да станеш сътрудник по охраната на съдебната власт и бяха впечатлени, че въпреки опитите, за 22 години, никой задържан не е успял да избяга от територията на охраняваните от Областното звено на ГДО обекти. Славейковци проследиха с интерес нагледната демонстрация на помощните средства, които използват охранителите. В атмосферата на истинска съдебна зала, учениците поставиха множество въпроси, които ги вълнуват. В заключение, главен инспектор Стоянов обърна внимание, че се увеличава броят на делата срещу млади водачи за управление на МПС след употреба на наркотици и пожела на учениците никога и под никаква форма да не разбират от първо лице какво е чувството да си лишен от свобода.

Comments are closed.