Родителски срещи

I клас 08.09.2021 г.
I а – 17:30 ч. I б – 17:45 ч.
I в – 18:00 ч. I г – 18:15 ч.

V клас 13.09.2021 г.
V а – 17:30 ч. V б – 17:45 ч.
V в – 18:00 ч. V г – 18:15 ч.
V г – 18:30 ч.

Comments are closed.