Проект „Чудна градина в училищния двор“

Клуб „Мисля и живея здравословно!”, с ръководител г-жа Мая Кондова, започна работа по проект „Чудна градина в училищния двор”.
Дейностите по проекта се финансират от фондация „Софийска платформа”, в сътрудничество с неправителствената организация MirOst, e.V. и фондация „Stiftung Mercator” и ще се реализират в периода февруари -октомври 2021 г. Размерът на финансирането е 1 350 лв.
„Проектът е насочен към подрастващи, свързани от интереса им към проблемите на околната среда, което установих с анкета“, разказва ръководителят Мая Кондова. „Идеята за проекта принадлежи на учениците. Те искат да създадат със собствен труд място, в което да приложат еко принципите и еко знанията, които придобиват в училище; да се грижат за растения и птици в него, като част от биоразнообразието на родния край. За реализацията потърсихме съмишленици и ги открихме в две местни НПО – „Зеленият пламък” и „Доброжънци”, които ще участват с експертно мнение и доброволен труд“, допълни г-жа Кондова.
Така се оформя идеята за естетизиране на училищния двор и създаването на 4 зони: Билкова, Цветна, Експериментална и за Отдих. В Билковата алея Славейковци ще опознават билките, тяхното значение и използването им. В Цветната ще разпознават цветята и ще се учат да се грижат за тях. В Експерименталната ще провеждат уроци на открито, а в зоната за Отдих ще общуват и ще се забавляват.
„С учене на открито и получаване на практически умения ще надградя учебния процес и ще го направя по-привлекателен. А с общата дейност ще развия качества като отговорност, активност и екипност. Всички стъпки по реализацията ще опиша в Наръчник за добри практики, който ще подарявам на всички участници в акциите, както и на заинтересовани институции. С учениците преминахме обучение „Зелен инкубатор” в „Зеленият пламък”, където ни запознаха с биоразнообразието в Добруджа. Децата получиха семена, които да засеят и от тях да отгледат растения. В момента наблюдават процеса и го описват в индивидуални дневници. А когато са готови, ще засеем растенията в предварително направените лехи. С фирма „Разум” ще изработим три пейки, а с Доброжънци – два компостера. Този проект цели да направи труда алтернатива на агресията, движението – алтернатива на затлъстяването и обездвижването, а практическите умения – на скуката и безразличието в час. Дългосрочната ми цел е да изградя училищна политика в областта на устойчивото екологично развитие. И като краен резултат – възпитаване на здрави и щастливи деца, с отговорно отношение към Природата“, обобщава г-жа Мая Кондова.

Comments are closed.