Поклон пред всички, които достойно продължават делото на БУДИТЕЛИТЕ

И в тези трудни времена ние, от СУ "Петко Рачов Славейков", не забравяме светлите за нашата Родина и народ празници. А празникът на Народните будители е единствен по своето значение и смисъл. Всяка година на 1 ноември ние отдаваме заслужена почит на всички онези, които в годините на мрачното Средновековие, на Възраждането, с неговите бурни и неспокойни времена, създадоха, опазиха и развиваха нашето четмо и писмо. Та и до днес!
Поклон, БУДИТЕЛИ народни! На вас дължим книжнината и културата си!
Учениците от 7 г клас на СУ "Петко Рачов Славейков" със своя празничен поздрав се прекланят пред всички, които достойно продължават делото на Първите!

Comments are closed.