Патронен празник в 1 д клас

По повод патронния празник и 110-годишния юбилей на нашето училище, първокласниците от 1 д клас, с класен ръководител г-жа Мариана Илиева, подредиха изложба по произведения на Петко Рачов Славейков в класната стая. Децата изгледаха интересна презентация в Часа на класа, от която научиха повече за живота на твореца. Първокласниците споделиха научените от тях мъдрости, събирани от дядо Славейков. Всеки от тях развълнувано пое в ръчичка портрета на Славейков, който класният ръководител им подари.

Comments are closed.